20220816_122128.jpg

Carisma T5

 Pris Fra 92 200 DKK 

20220812_141401.jpg

Carisma 570 Sloep

 Pris Fra 109 900 DKK 

Carisma 480 Tender

 Pris Fra 76 900 DKK 

84577370_474100820165070_598696434938465
20220812_155820 - kopia.jpg

Carisma 600 Tender

 Pris Fra 279 900 DKK 

Carisma 700 Tender

 Pris Fra 299 900 DKK 

20220816_142102.jpg
20190302_165632.jpg

Carisma 610 Tender

 Pris Fra 166 900 DKK 

Carisma 615 Tender

 Pris Fra 179 900 DKK 

89064376_182561196525281_884590519391354
C615 3.jpg

Carisma 715 Sport

 Pris Fra 211 900 DKK 

Carisma 715 Tender

 Pris Fra 218 900 DKK 

WhatsApp Image 2020-07-26 at 18.37.55.jp